Over ons

Binnen de Rijksoverheid zorgen veel organisaties en professionals ervoor dat rijksambtenaren zich kunnen ontwikkelen. Het programma ‘Leren & Ontwikkelen Rijk’ ontwikkelt het rijksbrede beleid hierop en stimuleert onderzoek en samenwerking. Ook versterken we initiatieven op het gebied van leren en ontwikkelen binnen de Rijksoverheid.

Rijkscampus

De partijen op de Rijkscampus vormen in toenemende mate een netwerk waarin wordt samengewerkt. Dit moet de kwaliteit en efficiency van deze activiteiten ten goede komen. Daarvoor hebben we onder meer deze website opgezet. Zodat partijen elkaar kunnen vinden.

Personeelsbeleid

De Rijksoverheid wil dienstverlenend, slagvaardig en kostenbewust zijn. Leren en ontwikkelen is essentieel voor een goed functioneren van de Rijksdienst, nu en in de toekomst. Door actief te zijn op het gebied van leren en ontwikkelen investeert het Rijk in het sociaal kapitaal van het Rijk, de medewerkers. Tot 2020 zal de Rijksoverheid haar taken grotendeels uitvoeren met het huidige personeel.

Permanente educatie

Permanente educatie is essentieel om als overheid een toereikende kennispositie te hebben op de verschillende terreinen waarbinnen het Rijk actief is. Daarnaast is permanente educatie nodig om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken. Tot slot versterkt het Rijk haar positie als aantrekkelijke werkgever door permanente educatie aan te bieden.

De lancering van de visie op leren en ontwikkelen.

Netwerk

We hebben een netwerk van L&O-professionals en een netwerk van de academies en leercentra van de Rijksoverheid opgezet en stimuleren de uitwisseling en samenwerking daarbinnen. In 2015 hebben betrokkenen van de Rijkscampus, leidinggevenden en L&O-professionals gewerkt aan een visie op leren en ontwikkelen binnen de Rijksoverheid. Deze visie is in augustus 2015 opgeleverd en gepresenteerd. Dit is de basis voor alle organisaties binnen de Rijksoverheid die zich richten op leren en ontwikkelen. Wij verzamelen informatie en kennis over de opbrengsten van leer- en ontwikkelactiviteiten. Van deze inzichten kunnen alle partijen profiteren bij het inrichten van nieuwe leer en ontwikkeltrajecten.

Categoriemanagement

Categoriemanagement is een manier van slim inkopen van producten en diensten. Door samenwerking en specialisatie. De Rijksoverheid gebruikt categoriemanagement vooral voor de inkoop van goederen en diensten die ze vaak nodig heeft. Zoals uitzendarbeid, energie of kantoorartikelen. In 2015 is de Belastingdienst gestart met het inrichten van categoriemanagement Leren & Ontwikkelen.