Waarom Leren en Ontwikkelen

Naast redenen als ontwikkelingen in het vak en dynamische omstandigheden zijn ‘werken en samenwerken’ activiteiten die blijvend onderhoud vergen. Politici en burgers hebben minder begrip voor fouten van Het Rijk en hebben steeds hogere verwachtingen. Het Rijk moet volgens hen flexibeler kunnen inspelen op maatschappelijke thema's en willen meer inspraak in het beleid.

Leren van fouten

Er is altijd een risico dat zaken fout gaan. Het snel en adequaat reageren op signalen wanneer er iets dreigt mis te lopen en daarop effectief te handelen vraagt om een werkklimaat waar we kunnen en mogen leren.

Dat houdt dan in ieder geval ook in dat er ruimte moet zijn om slecht nieuws te mogen brengen. Betrokkenheid bij het werk dat je doet, een brede blik om de situatie te beoordelen en daarop handelen zijn individuele competenties. Dat leer je niet in een opleiding. Dat leer je door te doen, door met collega’s te sparren, door opleiding en training en door elkaar in de positieve zin van het woord scherp te houden. En een werkcultuur die dit stimuleert en voorleeft.

Samenwerken

Ook spelen verschillende andere belangrijke factoren mee die Leren en Ontwikkelen een nog hogere prioriteit geven. Ministeries werken steeds meer samen en ambtenaren worden steeds meer gestuurd en beoordeeld op resultaten. Dat vraagt van managers en leidinggevende dat ze naast hun vakinhoudelijke kennis ook steeds meer beschikken over andere competenties. Competenties die voortdurend aangescherpt moeten worden.