Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op Rijkscampus.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op Rijkscampus.nl om met uw persoonsgegevens?

U heeft een vraag? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mailadres  nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens Rijkscampus.nl gebruikt en waarvoor.

Rijkscampus.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres ingevuld om een vraag te stellen? Dan gebruikt Rijkscampus.nl uw gegevens alleen om uw vraag te beantwoorden en dus niet voor andere doeleinden.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

Rijkscampus.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De Rijkscampus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.