Voor L&O-professionals

De L&O-professionals geven het beleid van permanente educatie vorm, door te zorgen dat de meest effectieve leer- en ontwikkelmethoden beschikbaar zijn voor alle ambtenaren. Daardoor moet een klimaat ontstaan waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is voor álle ambtenaren.

Categoriemanagement

Dat draagt bij aan verbetering van de kennis in de organisatie, verhoogt de mobiliteit, verbetert de efficiency, en zorgt voor meer tevreden medewerkers. Ook is het van belang om op de meest efficiënte manier opleidingen en trainingen in te kopen. Daartoe wordt Categoriemanagement ingevoerd bij het Leer- en Ontwikkelproces. De L&O-professionals ondersteunen dat proces naar een efficiënte, lerende, slagvaardige overheid en ambtenaar.