Lerende organisatie

Niet alleen individuele ontwikkeling van medewerkers is van belang, ook de ontwikkeling van teams en de hele organisatie is belangrijk. Dat vraagt om een goed leerklimaat op de werkvloer. Leren kan op veel verschillende manieren. Veel mensen associƫren leren met studeren uit boeken of een georganiseerde training of cursus. Maar er zijn nog meer vormen van leren.

Feedback

Feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen dat het werk van de ander niet in orde is, of juist heel erg goed is. Je stuurt elkaar bij door commentaar te geven volgens de feedback regels. Geef je leiding, dan is het voor jou extra belangrijk dat je feedback leert geven en ontvangen.

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling kan op verschillende manieren. Teams kunnen als geheel trainen op verbetering van vaardigheden en samenwerking om het werk beter uit te voeren. Maar ook teamcoaching, teambuilding en intervisie zijn manieren om een team verder te ontwikkelen.

Intervisie

Steeds meer professionals maken gebruik van intervisie voor persoonlijke en professionele groei. Maar intervisie kan ook een krachtig instrument zijn voor organisatieverandering. intervisie legt in relatief korte tijd onderliggende gedragspatronen bloot die in het werk een rol spelen, het confronteert deelnemers met leemtes in hun kennis en kunde, en het gaat in op - al dan niet terechte - aannames over hun professionele rol. Daardoor draagt intervisie niet alleen bij aan de vakinhoudelijke deskundigheid, maar verbetert het ook het persoonlijk functioneren en de samenwerking met collega's.