Motie Schouw

Motie van het Tweede-Kamerlid Schouw waarin hij de regering verzoekt om 'het aanbieden van opleidingen zo veel mogelijk aan de markt te laten en de Rijksacademies te beperken tot specialistische opleidingen of opleidingen waarbij sprake is van beleidsintimiteit.'