Hulp bij kiezen

Om een goede, passende leer-of ontwikkelactiviteit te kiezen, doorloop je vier stappen. In elke stap geef je antwoord op een vraag. Het kan zijn dat je het antwoord niet alleen kunt geven. Zoek hierbij dan hulp van collega’s, leidinggevenden of een L&O professional.

Wat wil ik bereiken?

Vraag jezelf af waarom je iets wilt leren en wat je ermee wilt bereiken, of wat het moet opleveren. Gaat het bijvoorbeeld over het werk dat je nu doet? Wat wil je dan dat er beter gaat in je werk? Waar zie je aan dat het beter gaat? Wat vraagt het van jou om dat resultaat te bereiken? Wat kun je daarvan nu nog niet? Gaat het om kennis? Gaat het om vaardigheden, of gedrag? Of gaat het om iets meer persoonlijks, zoals motivatie of overtuigingen?

Welke manier van leren past bij mij en bij mijn leervraag?

Het volgen van een training is niet altijd de enige of beste manier van leren en ontwikkelen. Leren en ontwikkelen doe je ook in het werk of door gesprekken met anderen. Maar ook door een boek te lezen of via internet informatie te vergaren en bijvoorbeeld testen en toetsen te doen. Er zijn dus vele manier van leren. Het belang van leren in het werk en praten over werk wordt steeds meer onderkend.

Stelt jezelf de vraag welke manier van leren jij eigenlijk het prettigst vindt. Er zijn ook testen die je kunnen helpen om dat te onderzoeken.

Bedenk ook welke manier van leren bij je vraag past. Vaardigheden vragen om veel oefening en leer je misschien wel het beste tijdens het werk. Zeker als je daarbij feedback krijgt van een collega-coach kun je op die manier snel je vaardigheden vergroten. Ook intervisie en performance support zijn goede manieren om te leren tijdens het werk. Lees meer over de verschillende leervormen.

Als je weet op welke manier je wilt leren, kun je doorgaan naar de volgende stap: het vinden van de juiste ondersteuning.

Hoe vind ik de juiste ondersteuning?

Als je weet wat je wilt bereiken, wat je wilt leren, en hoe je wilt leren, kun je gaan zoeken naar de juiste plek waar het wordt aangeboden. Omdat er zoveel verschilende leervormen zijn, kunnen die plekken heel verschillende zijn.

Voor trainingen vanuit het Rijk kun je gaan zoeken bij de verschillende opleidingsinstituten van de ministeries. Die vind je op onze overzichtspagina. Als je daar niet kunt vinden wat je zoekt, kun je ook bij partijen in de markt gaan zoeken. Dat zelfde geldt voor coaching, intervisie.

Het kan ook zijn dat je wilt leren door stages te lopen of bijvoorbeeld (tijdelijk) van functie te wisselen. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op het loopbaanportaal of het FGR portaal. Het spreekt voor zich dat je leidinggevende hierbij een belangrijke rol speelt en ondersteuning kan krijgen van HR adviseurs.

Hoe regel ik ondersteuning?

Op de verschillende departementen gelden eigen regels en procedures als ondersteuning moet worden ingekocht. Kijk voor de regelgeving van jouw ministerie op het Rijksportaal in het Tabblad ‘personeel’, mijn werk; loopbaan en ontwikkeling. Of vraag ernaar bij je leidinggevende, HR-adviseur, of L&O-adviseur.