Leervormen

Wat is nu de beste manier om te leren? Dat is vooral afhankelijk van wat je wilt bereiken, en wat voor jou de beste manier is om te leren.

Rendement

Leren is meer dan een cursus volgen. Leren kan ook via bijvoorbeeld blended learning. Dat betekent dat je niet alleen cursus krijgt, maar bijvoorbeeld ook coaching en e-learning. Wil je leren van vakgenoten en jouw eigen functioneren onder de loep nemen? Dan kies je bijvoorbeeld voor intervisie. Het kan ook zijn dat je begeleid wilt worden in het toepassen van nieuwe vaardigheden in het werk. Is dat het geval, dan kies je bijvoorbeeld voor coaching.

Aan elke manier van leren en ontwikkelen zitten voor- en nadelen. Het kiezen van de beste leervorm is belangrijk. Want als je jezelf op de beste manier ontwikkelt, dan levert dat voor jou en de organisatie het meeste rendement op.

Leren in het werk

Leren in het werk is een belangrijke bron van leren, zeker als daar bewust mee wordt gegaan door het er over te hebben met collega’s en leidinggevende.

Door een snuffelstage, uitwisselingstraject, jobruil of meeloopdag kun je op andere werkplekken kennis maken met werk op een andere plek of met een andere inhoud.

Coaching, intervisie en gerichte feedback vragen is een andere vorm van leren die effectief is. Het volgen van een opleiding is tot slot de klassieke manier van leren. En natuurlijk kunnen deze werkvormen gecombineerd worden.

Opbrengst van leren

Er is een populaire theorie die stelt dat het meest geleerd wordt op de werkvloer (70%), daarna via interactie met collega’s (20%) en tot slot via opleidingen (10%).

Wat de opbrengst is van die verschillende leervormen wordt in de praktijk bepaald. Belangrijk is dat het geleerde in de praktijk kan worden toegepast, dat er ruimte is om te oefenen en te experimenteren, dat medewerkers worden uitgedaagd met nieuwe opdrachten en dat er ruimte voor intervisie of leren van collega’s.

Aanbod Rijkscampus

Er zijn Rijksbreed mogelijkheden om te leren op alle verschillende manieren. Het overzicht van het aanbod aan opleidingen, coaching en intervisie op de Rijkscampus, vind je bij L&O contacten.

Voor leren, jobruil, stages en functiewisseling kunnen we je verwijzen naar het loopbaanportaal en het Functiegebouw Rijk. Daarnaast heeft elke organisatie ook specifieke regelingen en aanbod. Daar voor verwijzen we je naar je eigen L&O adviseurs.

Mogelijkheden

Binnen het Rijk zijn er de volgende mogelijkheden om je vaardigheden (of competenties) te vergroten:

  • Blended learing: Bij Blended learning leer je op verschillende manieren. Dat kan bijvoorbeeld e-learning zijn, gecombineerd met lessen in een lokaal en coaching op de werkvloer.
  • Intervisie: Bij intervisie leert je van vakgenoten. Je komt met collega’s bij elkaar om bepaalde situaties of gebeurtenissen op het werk te bespreken. De collega’s inspireren jou dan om zaken op een andere manier te bekijken en nieuwe oplossingen voor problemen aan te dragen.
  • E-learning: De voordelen van E-learning zijn bijvoorbeeld dat je zelf kunt bepalen wanneer je leert. De lesstof is namelijk altijd online beschikbaar en altijd actueel. Het nadeel is dat je geen fysiek contact hebt met mede cursisten of docent.
  • Coaching: Coaching kan bijvoorbeeld gedaan worden door een collega, het zogenaamde collega-coachen. Dit is iets anders dan coachend leidinggeven. Collega Coaching gebeurt vaak door een meer ervaren collega die speciaal tot coach is opgeleid. Het voordeel is dat die collega de organisatie kent, direct het effect van zijn coaching ziet, en meestal snel beschikbaar is.
  • Trainen: Bij een training of cursus volg je een opleiding waarmee je jouw vakkennis vergroot, of andere competenties aanscherpt. Dat kunnen zowel langere als kortere cursussen zijn.

Wil je weten welk Rijksinstituten opleidingen, trainingen, of coaching aanbieden? Kijk dan op onze overzichtspagina.