Leer- en Ontwikkelplein

Het Leer- en Ontwikkelplein is het expertisecentrum voor leren en ontwikkelen van medewerkers binnen de drie ministeries OCW, SZW en VWS.

Met deze website laten we medewerkers zien wie we zijn, wat we doen en wat we kunnen betekenen op het gebied van leren en ontwikkelen.

Onze leer- en ontwikkelinterventies zijn  afgestemd op de politieke opdracht, de strategische doelen en de meerjarige personeelsplannen van de drie ministeries. We leggen hierbij de verbinding met de rijksbrede visie

Wij ondersteunen de leerprocessen van de rijksambtenaren binnen SZW, Inspectie SZW, OCW en VWS, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en met passie en zelfvertrouwen een steentje kunnen bijdragen aan een beter Nederland.

Wij maken het met slimme combinaties van werkvormen mogelijk dat tijdens het werk wordt geleerd van complexe vraagstukken. Uiteraard blijven we daarnaast ook trainingen en workshops aanbieden. We richten ons hierbij zowel op het leren van de organisatie (het collectief) als op het leren van het individu. Dit doen we door het leren zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de organisatiedoelen.

Op de homepage van de Rijkscampus is meer (rijksbrede) informatie te vinden.