Over het team

Wij zijn een enthousiast team van leeradviseurs en backofficemedewerkers en we geloven - ieder vanuit onze expertise - in onvergetelijke leerervaringen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medewerkers.

Wij ontwikkelen onder andere leertrajecten waar de wijsheid van de groep benut wordt om ieder individu boven zichzelf uit te laten stijgen. Het is een combinatie van persoonlijke ontwikkeling, inhoud en het experimenteren met nieuwe vaardigheden.

Wij geloven in actieleren: in leren tijdens het werk. Wij weten dat het verbinden van leren en werken meer is dan 1 plus 1 is 2.

Het onderstaande informatiefilmpje laat zien hoe wij werken.

Je kunt een overzicht van ons team vinden in de Rijksadresgids van het Rijksportaal onder Directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering.