Waar zijn we te vinden?

Praktische informatie over het Leer- en Ontwikkelplein is te vinden op de startpagina’s van OCW, SZW en VWS van het Rijksportaal.

Het LO-Plein is ook een fysiek plein. Er is een servicebalie op de 1e etage in Castalia-A/de Resident. Er zijn opleidingszalen waar trainingen en procesbegeleidingen plaatsvinden.

Bezoekadres

De Resident/Castalia A- 1e en 2e etage

Parnassusplein 5,
2511 VX Den Haag

Postbus 90801
2509 LV Den Haag

T 070 – 333 4334
E PostbusLO-Plein@minszw.nl