Rendement van Leren & Ontwikkelen

Een efficiëntere samenwerking, verhoging van de kennis en vaardigheden van medewerkers, verbetering van de positie van het Rijk als werkgever, kan alleen als Leren en Ontwikkelen rendement oplevert. Daarom moet per geval bekeken worden wat de meest effectieve manier is om kennis en vaardigheden te vergroten.

Borging

De effectiviteit moet ook geborgd worden. dat betekent dat medewerkers en leidinggevende aangeven of een training, cursus, opleiding of coachingssessie nut heeft gehad. Op die manier wordt vastgesteld of het leer- en ontwikkelmoment ook echt effectief is geweest.

Inkoop

Het is van belang om Leer- en Ontwikkelmethoden efficiënt in te kopen. Niet alleen medewerkers moeten effectief worden, ook de organisatie moet de beschikbare middelen zo goed mogelijk inzetten. Om dat te bereiken voert de overheid Categoriemanagement in bij het Leer- en Ontwikkelproces. De L&O-professionals spelen een grote rol bij dat proces.