Voor de lerende ambtenaar

We willen dat de meest effectieve leer- en ontwikkelmethoden beschikbaar zijn voor alle ambtenaren. Daardoor moet een klimaat ontstaan waarin permanente educatie vanzelfsprekend is voor alle ambtenaren. Dat draagt bij aan verbetering van de kennis in de organisatie, verhoogt de mobiliteit, verbetert de efficiency, en zorgt voor meer tevreden medewerkers.

Reflectief leren

Naast het traditionele leren, bestaat er ook het reflectieve leren, dat gaat over dat je jezelf verbetert gedurende de uitvoering van je werk. Dit gaat over het leren in 'al doende leert men'. Tijdens en op het werk, individueel of teamverband, bespreek en leer je hoe je zaken (nog) beter of anders kunt aanpakken. Dit is de benadering van leren waarbij het gaat om de creatie van kennis en lessen ín het werk. Je reflecteert, alleen of met anderen, op de eigen werkpraktijk om zo de ‘lessons learned’ op te halen en toe te passen.

Meer dan een cursus

Leren en ontwikkelen is meer dan het volgen van een cursus. Het is belangrijk om eerst goed te weten wat je wilt leren en welke manier van leren daarvoor het meest oplevert. Daarover lees je meer op de pagina Leervormen.