RIVM Academy

RIVM Academy

Werken bij het RIVM vraagt iets extra's van je dat je niet leert op de hogeschool of universiteit. Je moet 'praktijk- en beleidsnabij' zijn. Hoe je dat doet, leer je vanuit je dagelijkse werk, samen met en van je collega's. Dit geldt bijvoorbeeld voor de rol van 'trusted advisor'; een adviseur voor de bevolking e de politieke besluitvorming, die zich soepel beweegt binnen de driehoek beleid-uitvoering-wetenschap en een essentieel onderdeel is van de visie van het RIVM. Hierin zijn de kernwaarden van het RIVM samengevat die we als leidraad in het gebruiken.

In een wereld die snel verandert en steeds moeilijker te voorspellen is, zijn en blijven flexibiliteit, vernieuwing en samenwerken van groot belang voor het RIVM. Dit vraagt van de medewerkers dat zij voortdurend in staat zijn om nieuwe ontwikkelingen op hun werkterrein te integreren inhet werk en dat zij beschikken over kennis en vaardigheden die aansluiten bij de keuzes in de strategie van het RIVM en de samenleving.

Om hen daarin te ondersteunen en het collectieve leren te bevorderen, is in 2013 de RIVM Academy geopend. Als een belangrijk instrument om als individu, maar vooral ook samen, de RIVM doelen te kunnen verwezenlijken en om als organisatie te blijven vernieuwen.

In- en externe kennis

De academy levert een bijdrage aan het bewust delen, ontwikkelen en borgen van voor het RIVM noodzakelijke specifieke kennis- en vaardigheden, in relatie tot de zes strategische thema's. De RIVM academy maakt gebruik van interne en externe kennis en kunde met betrekking tot het vormgeven van programma’s.