Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Er komt veel op ons af bij de Rijksoverheid. Bezuinigingen, de Compacte rijksdienst, reorganisaties, fusies, het delen van diensten, het nieuwe werken. Dit vraagt om kennis en vaardigheden over uiteenlopende zaken. De Rijksacademie speelt hier op in door opleidingen te bieden zoals basis adviseur bedrijfsvoering, inkoop, duurzame inzetbaarheid, masterclass financieel management over toezicht, beleid en geld.

Leren van experts

In de opleidingen bij de Rijksacademie voor Financiën, Auditing, Economie en Bedrijfsvoering leer je van docenten uit de praktijk, van professoren van de verschillende universiteiten, experts van buiten de overheid en van elkaar door kennis uit te wisselen met collega’s van andere ministeries en uitvoerende diensten.