Opleidingsinstituut DJI

 Het Opleidingsinstituut DJI is de specialistische opleider en het kennisinstituut op het gebied van detentie. Met opleidingen en kennisdeling dragen wij bij aan het vakmanschap van medewerkers van DJI en ketenpartners.

Onze expertise spitst zich toe op zes gebieden: veiligheid & crisisbeheersing, beveiliging & weerbaarheid, zorg & begeleiding, integriteit & samenwerking, recht & regelgeving en leidinggeven bij DJI. Vanuit deze specialismes bedienen we ook ketenpartners en andere organisaties binnen de (semi-)overheid

Opleidingen