NFI Academy

De NFI Academy is de sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut. Als onderdeel van het NFI levert de Academy een actieve bijdrage aan een beter begrip van de (on)mogelijkheden van forensisch onderzoek, en aan een juiste toepassing van de onderzoeksresultaten.

Continu ontwikkeling

Het opleidingsaanbod is optimaal toegespitst op de verschillende doelgroepen binnen de forensische keten. Daarnaast wordt er continu onderwijs ontwikkeld voor professionals buiten de keten die echter een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de signalering van, of bewijsvoering bij, strafbare feiten.

Specifiek aanbod

Met een specifiek opleidingsaanbod voor de verschillende beroepsgroepen werken we aan een succesvolle forensische keten. Met ruim 500 professionals en expertise in meer dan 30 onderzoeksgebieden, is het NFI een van de grootste forensische labs ter wereld. Het delen van forensische expertise is een van de hoofdtaken, de NFI Academy het middel hiertoe.