Nationale Academie voor Crisisbeheersing

De Nationale Academie voor Crisisbeheersing (NAC) is onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). De NAC richt zich op de verdere professionalisering van de nationale crisisorganisatie.

Innovatieve instrumenten

Het doel van de NAC is functionarissen die zich binnen overheidsorganisaties bezighouden met crisiscoördinatie voor te bereiden op hun rol en taken op dit terrein. Verder richt de NAC zich op innovatieve instrumenten. Een belangrijke taak van de Nationale Academie voor Crisisbeheerder is evalueren. Daarbij stellen we de vraag: hoe kunnen we leren van incidenten en crises en onszelf verbeteren?