Academie voor Overheidscommunicatie

De Academie voor Overheids-communicatie is het kennis- en opleidingscentrum op het gebied van overheidscommunicatie voor de Rijksoverheid.

Professionele communicatie

De Academie is opgericht om de professionalisering van rijksambtenaren structureel te ondersteunen, vanuit de overtuiging dat communicatie bij de Rijksoverheid een vak apart is. De Academie brengt mensen

en kennis rond actuele communicatievraagstukken bij elkaar en zorgt ervoor dat die kennis geborgd en verspreid wordt, via cursussen, bijeenkomsten en een online community ons.communicatierijk.nl