Academie voor Internationale Betrekkingen

De Academie voor Internationale Betrekkingen is hét knooppunt voor kennisopbouw, kennisoverdracht en kennisuitwisseling voor en door internationaal werkende rijksambtenaren.

Versterking internationale functie

De academie doet dit door het aanbieden van opleidingen en trainingen voor en door rijksambtenaren. Bovendien bouwt de academie aan een professioneel netwerk van internationaal werkende ambtenaren (in binnen- en buitenland). Zo levert de Academie voor Internationale Betrekkingen een belangrijke bijdrage aan de versterking van de internationale functie van de Nederlandse Rijksoverheid.