Teamrollen

Een talent floreert zelden alleen. Juist door samen te werken met anderen in het team kan het tot optimale bloei komen.

De Brit Belbin heeft op basis van de Big Five Persoonlijkheidsdimensies 8 teamrollen benoemd. Elke teamrol beschrijft stereotype gedrag en de bijdrage (toegevoegde waarde) die deze rol levert in de samenwerking.

Je kunt met je team een Belbin teamrollen test doen. Zo’n test levert niet ‘de waarheid’, maar levert stof tot nadenken en een aanleiding om met elkaar het gesprek te voeren over hoe het eraan toe gaat in jullie team.  Zie ook de website van Belbin.