Teamontwikkeling

Volgens Tuckman moet een team 5 fasen doorlopen een optimaal functionerende groep te worden.

De vijf verschillende fases zijn:

  1. Vormfase
  2. Stormfase
  3. Normfase
  4. Prestatiefase
  5. Afscheidsfase

Deze fasen worden niet altijd strikt na elkaar doorlopen. Sterker nog, veel teams blijven halverwege steken. Ze ontwikkelen dan gedragsregels en afspraken die contraproductief zijn.