Permanente Educatie

De Rijksoverheid streeft naar een cultuur waarin permanente educatie vanzelfsprekend is. Zowel voor leidinggevenden als voor medewerkers.

Door voortdurend te leren en ontwikkelen kun je ervoor zorgen dat je niet alleen nu de benodigde kennis en vaardigheden hebt, maar ook voor de toekomst als er binnen of buiten het Rijk, andere dingen van je gevraagd worden.

Het gaat dus om alle activiteiten die bijdragen aan het op peil houden of verhogen van je kennis en vaardigheden om je werk goed te (blijven) doen.