Jennings

De Australische ingenieur Charles Jennings schreef een boek over 70:20:10 framework explained.

Het framework is volgens Jennings een “abstract denkkader” dat organisaties moet helpen hun leren beter te organiseren. Volgens het framework leren we :

  • 70 % op basis van ervaring (op basis van dagelijkse taken, uitdagingen en praktijk)
  • 20 % op basis van ‘feedback en reacties van de omgeving, formeel en informele coaching en intervisie.
  • 10 % via meer formele opleiding via gepland en georganiseerd leren.
  • Hoewel het 70-20-10 framework snel bekend is geworden, is er ook kritiek gekomen. Zo worden de percentages niet gestaafd door enig onderzoek.
  • In de praktijk schijnen de percentages “misbruikt” te worden door managers die stellen dat 70% toch wel in het werk wordt geleerd en er dus niet aparte investering in de vorm van training of opleiding nodig is.