Functieruil

Bij functieruil wisselen twee mensen van baan en werkplek. Dit kan zowel binnen een organisatie of tussen organisaties. Functieruil is in principe voor een bepaalde tijd, maar kan in sommige gevallen leiden tot een definitieve ruil.

Functieruil kan op verschillende manieren georganiseerd worden. Bijvoorbeeld op individueel niveau via het persoonlijk netwerk van de medewerker of diens leidinggevende. Of via een grootschaliger evenement, bijvoorbeeld een beurs of een ‘jobruil’-bijeenkomst met ‘speeddatesessies’.

Binnen de Rijksoverheid kunnen managementondersteuners bijvoorbeeld wisselen van baan met managementondersteuners van hetzelfde schaalniveau. De ruil is voor minimaal 3 en maximaal 6 maanden. Door deze jobruil mogelijkheid stimuleert het A&O fonds Rijk de professionalisering en loopbaanontwikkeling van managementondersteuners.