Educatie

Educatie komt uit het Latijn (educere) en het betekent letterlijk 'het wegleiden uit onwetendheid'. Educatie kan daarom veelomvattend zijn. Het gaat niet alleen over leerprocessen in een schoolse omgeving, maar ook over leren buiten zo'n omgeving.

Educatie is dus een term, waaronder zowel onderwijs, opvoeding en vorming vallen. Het gaat dus omvoortdurende ontwikkeling, waarbij de ontwikkeling overal kan plaatsvinden. Bij de overheid gaat het vooral (maar niet alleen) om ontwikkeling op het gebied van het werk.