Categoriemanagement Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling

De Categorie Vakkennis en Persoonlijke Ontwikkeling (V&PO) is sinds januari 2022 onderdeel van de afdeling Inkoop en Categoriemanagement van het Ministerie van Financiën.

De Categorie V&PO is een fusie van wat voorheen de categorieën Leren & Ontwikkelen en Vakliteratuur & Abonnementen waren.

De Categorie valt onder de afdeling Inkoop -en Categoriemanagement en deze afdeling valt onder de Directie Bedrijfsvoering en de directie valt dan weer onder het SG-Cluster.

De Directie Bedrijfsvoering adviseert en ondersteunt het primaire proces op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting.

De afdeling Inkoop en Categoriemanagement bestaat uit diverse teams:

  • Categoriemanagement Vakkennis en Persoonlijke Ontwikkeling (V&PO)
  • Categoriemanagement Logistiek
  • CDI-Office
  • Programma Groei

De categorie V&PO maakt namens de Rijksoverheid afspraken met uitgeverijen (Vakkennis) en opleidingspartijen (Persoonlijke Ontwikkeling) voor het leveren van producten en diensten.

De categorie beheert de contracten en zorgt ervoor dat dit aanbod toegankelijk is voor eindgebruikers. De digitale bibliotheek en Lees-Rijk geven jou toegang tot relevante vakinformatie. Het generieke opleidings- en trainingsaanbod is te vinden in Leer-Rijk of in jouw LMS-omgeving.

Missie

Afbeelding 'missie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling'

De categorie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling heeft de volgende missie in het categorieplan verder uitgewerkt;

  • Het rijk breed ondersteunen voor permanent en actueel professionaliseren
  • Onze missie en visie is visueel vormgegeven (zie afbeelding hierboven)

Categoriemanagement V&PO koopt producten en diensten in om Rijksambtenaren te voorzien op het gebied van Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling. Hiernaast richten we het bijbehorende contract- en leveranciersmanagement in. Wij handelen vanuit een Rijksbreed perspectief, maar zonder op de stoel van de klanten te gaan zitten (spanningsvolle dialoog).

Daarnaast zorgt het Categoriemanagement V&PO dat, in lijn met een Rijksbreed governancemodel van vraag- en aanbod, de bijbehorende sourcingsstrategie effectief en efficiënt toegepast kan worden. Best value for money is hierin een leidend principe. De komende jaren zullen wij aan deze categorie werken door middel van nieuwbrieven en een actieve dialoog met en in de Klantenraden, Gebruikersraad, expertteams en uiteraard de Strategische Klantenraad.

Contact

Ons algemene correspondentieadres is:
Categorie.Vakkennis.en.Persoonlijke.Ontwikkeling@minfin.nl

Bezoekadres
Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag