Belbin

Belbin is een Engelse managementprofessor die heeft uitgevonden dat er 9 verschillende Teamrollen zijn.

Belbin beschrijft de volgende teamrollen:

  •     Bedrijfsman: de nuchtere aanpakker
  •     Brononderzoeker: de enthousiaste netwerker en ‘ideeënverbinder’
  •     Monitor: de bedachtzame analysator
  •     Plant: de creatieve solist
  •     Vormer: de drijvende kracht
  •     Voorzitter: de neutrale organisator
  •     Groepswerker: de warme sfeerbewaker
  •     Zorgdrager: de perfectionistische afmaker
  •     Specialist: de vakman op zijn eigen terrein

Elke teamrol levert van nature bepaalde bijdragen aan een team, heeft kenmerkende behoeftes in de samenwerking, moet proberen bepaalde valkuilen te vermijden en kan spanning hebben met andere teamrollen.