Action Learning

De methode Action Learning, oorspronkelijk ontwikkeld door Revans en Argyris, was een antwoord op de zich steeds sneller opvolgende veranderingen, complexiteiten en dualiteiten van de huidige werkomgeving.

De gedachte van Action Learning is dat leren en werken gelijk opgaat, zodat kennis direct toepasbaar is. Kennis die niet direct toepasbaar is, is overbodige kennis. Deze is immers snel verouderd als het niet onderhouden wordt.

Virtual Action Learning

Virtual Action Learning of VAL is een onderwijsmethode waarin de lerende met behulp van virtuele middelen op zijn eigen acties en ervaringen terugblikt om zo zijn leren te bevorderen.