Rijksprojectacademie (Neerlands Diep)

De Rijksprojectacademie (Neerlands Diep) voor projectmanagers en -leiders van bouw- en infraprojecten (RVB). Neerlands Diep is een academie die RWS samen met andere partners vorm geeft.

Betere projecten als doel

Neerlands Diep is de academie die ervoor zorgt dat de kennis over publieke bouw- en infraprojecten boven water komt en blijft. Het is een bundeling van de krachten van Kennis in het groot (King) en de Rijksprojectacademie (RPA). Twee programma’s die in 2008 door ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en de vier grote gemeenten in het leven zijn geroepen om de kwaliteit van projectmanagement van bouw- en infraprojecten te verhogen. Betere projecten als doel, het vergroten en uitwisselen van kennis het middel.

Zie ook