IND Kennis en Leercentrum

De IND is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De IND voert de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap uit. Dit betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of Nederlander willen worden.

Leren en ontwikkelen

Het Kennis en Leercentrum van de IND leidt de IND medewerkers op in het specifieke besliswerk, het primaire proces van IND.

Voor de diverse werksoorten zijn er (flexibele) leerlijnen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse leerinterventies met begeleiders en interne en externe opleiders. Waar mogelijk wordt samengewerkt met de ketenpartners.