IND Kennis en Leercentrum

De IND is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De IND voert de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap uit. Dit betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of Nederlander willen worden.

Effectief toezicht

Uitvoering van het vreemdelingenbeleid betekent ook effectief toezicht en zichtbare handhaving. De IND werkt met een aantal overheidsinstellingen samen om misbruik van procedures te voorkomen. Het Kennis en Leercentrum van de IND leidt de IND medewerkers op in het specifieke werkproces, het primaire proces bij IND. Voor het aanbieden van opleidingen maakt IND gebruik van interne en externe opleiders.