Dit doen we voor jou, voor jouw team en voor jouw organisatie

Dit doen we voor jou

Wij verbinden leren met werk, want je leert vooral door te doen. We bieden naast begeleiding bij dit 'werkleren' ook diverse leeractiviteiten (bijvoorbeeld korte modules, intervisie, coaching, masterclasses en leertrajecten) gericht op je ontwikkeling in je werk. Praktische informatie hierover is te vinden op de startpagina’s van OCW, SZW en VWS van het Rijksportaal. De rijksbrede informatie over bijvoorbeeld de lerende ambtenaar vind je hier.

“Ik heb geleerd om in oplossingen te denken in plaats van problemen.” – deelnemer 'Beleid Werkt'

Dit doen we voor jouw team

Samen ontwerpen we goed doordachte interventies om het werk beter te kunnen doen en het gewenste effect te bereiken. In vrijwel alles wat we doen, zit het leren in het werk en leren van elkaar verweven. We adviseren welke leervorm het meest effectief is, denk aan intervisie, coaching of opdrachten ‘on the job’, en verbinden het leren zoveel mogelijk aan het werk. We ontwikkelen leertrajecten voor teams of groepen, waar medewerkers zelf als groep bepalen wat ze willen leren: een combinatie van persoonlijke ontwikkeling, inhoud en het experimenteren met nieuwe vaardigheden.

"Goede opleidingsdag gehad met onze directie. Mooi programma-aanbod. Op maat gemaakt door de adviseur van het Leer- en Ontwikkelplein. Prima samenwerking."

Dit doen we voor de organisatie

De organisatie, dat wil zeggen de ministeries binnen het sociaal domein OCW, SZW en VWS, worden er beter van als veel mensen meedoen aan onze leer- en ontwikkeltrajecten. Voorbeelden zijn Beleid Werkt, Regie op je Energie en de Toolbox werken van Buiten naar Binnen. Deze trajecten sluiten aan bij de organisatiedoelen. We meten de impact hiervan met gevalideerde effectmetingen waardoor we de kwaliteit kunnen bewaken en verbeteren.

“Ik heb echt gezien dat het iets teweeg brengt bij mijn mensen, doordat het een integraal traject is, gebaseerd op de persoonlijke ontwikkelbehoefte en uitgewerkt met inhoud en vaardigheden.”