Handreiking bij het vertalen van de visie voor lager opgeleide collega’s

Een grote groep nieuwe medewerkers heeft een laag opleidingsniveau en is niet in het bezit van een startkwalificatie. De visie van het Rijk op leren en ontwikkelen is evenzeer van toepassing op hen als op iedere andere medewerker binnen het Rijk. Tegelijkertijd betreft het voor veel onderdelen van het Rijk een nieuwe groep medewerkers, waarover nog weinig bekend is hoe het leren en ontwikkelen aan te pakken. Om die reden hebben  we in de bestaande Visiekaart Leren en Ontwikkelen bij de Rijksoverheid aandachtspunten geformuleerd die van toepassing zijn op de doelgroep medewerkers zonder startkwalificatie.

Het doel van deze handreiking is om degenen binnen de verschillende Rijksonderdelen die betrokken zijn bij het leren en ontwikkelen van medewerkers met een laag opleidingsniveau, te ondersteunen in hoe bij de vertaling van deze visie rekening te houden met de aspecten die specifiek gelden voor iemand met een laag opleidingsniveau.