Factsheet uitkomsten personeelsenquête Leren en Ontwikkelen bij het Rijk 2015

Deze personeelsenquête biedt inzicht in de ervaring en beleving van medewerkers van leren en ontwikkelen op de werkvloer. De over het algemeen positieve houding en ervaring van medewerkers bij leren en ontwikkelen biedt een goede basis voor het (verder) stimuleren van gedrag dat hoort bij een lerende organisatie, conform SPP 2020. De resultaten van dit onderzoek zijn onderwerp van gesprek met L&O professionals en worden gebruikt bij activiteiten in 2016, zoals vaststellen en –leggen van L&O activiteiten, onderscheiden van diverse leeractiviteiten en verder onderzoek naar rendement.