Brief TK over ontwikkelingen bij opleidingen Rijksoverheid

Brief van minister  over de ontwikkelingen ten aanzien van leren en opleiden binnen het Rijk. De brief gaat in op het belang van leren en opleiden, op de ontwikkelingen daarvan binnen het Rijk en de vervolgstappen die genomen worden.