Visie op leren

De overheid wil slagvaardiger, dienstverlenender, en meer kostenbewust zijn. Ook moet de overheid kleiner en mobieler worden. Daarbij passen medewerkers die zich voortdurend ontwikkelen en voortdurend nieuwe kennis opdoen, zodat ze breed inzetbaar zijn. Zowel binnen als buiten de overheid.

Effectief Leren en Ontwikkelen

We willen ervoor zorgen dat de meest effectieve leer- en ontwikkelmethoden beschikbaar zijn voor alle ambtenaren. Daardoor moet een klimaat ontstaan waarin permanente educatie vanzelfsprekend is voor Ɣlle ambtenaren. Dat draagt bij aan verbetering van de kennis in de organisatie, verhoogt de mobiliteit, verbetert de efficiency, en zorgt voor meer tevreden medewerkers.

Kwaliteit en effectiviteit

Het aanbod en de ondersteuning bij Leren en Ontwikkelen moet gericht zijn op kwaliteit, effectiviteit en waar mogelijk werken we samen met de markt. De rolverdeling tussen markt en overheid moet daarvoor helder en duidelijk zijn. Leren en Ontwikkelen in een professionele organisatie gaat het beste als er verschillende, effectieve, kostenefficiƫnte leermogelijkheden zijn. Zodat ambtenaren goed kunnen leren voor en op het werk, en kunnen leren voor de samenleving.

Visiekaart Leren en Ontwikkelen

Professionele ondersteuning

Daardoor wordt het Rijk een lerende organisatie, waarin leidinggevenden een goed leerklimaat scheppen en medewerkers zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. Daarbij krijgen zij professioneel ondersteuning.