Verslag bijeenkomst 12 januari 2017

Op 12 januari heeft er weer Rijkscampus bijeenkomst plaatsgevonden. Het thema was  ‘evidence based L&O’.  In de aanwezigheid van circa 50 aanwezigen werden Indianenverhalen en hardnekkige clichés over leren en ontwikkelen zijn onder de loep genomen en waar nodig doorgeprikt. Als basis diende het boek “jongens zijn slimmer dan meisjes” van Bruyckere, Kirschner en Hulshof.

Mythes gekraakt

Vijf collega’s hadden zich aangemeld om een mythe aan te pakken.  Ze vertelden kort over de mythe zoals in het boek beschreven en deelden met de aanwezigen hun praktijkervaring m.b.t. deze mythe. Dit leidde tot hilariteit en herkenning bij de aanwezigen .

Lees het volledige verslag.