Verslag Rijkscampus bijeenkomst 6 oktober

Van INLO naar Rijkscampus

Op donderdag 6 oktober vond in Utrecht de oprichtingsbijeenkomst van INLO (Interdepartementaal Netwerk Leren & Ontwikkelen) nieuwe stijl plaats. Passend bij de nieuwe stijl waren alle bij het programma bekende relevante personen van de rijkscampus (ministeries, afdelingen L&O en instituten) hiervoor uitgenodigd.

Er was in feite één agendapunt: de inrichting van het interdepartementaal netwerk nieuwe stijl.