Rapport Internationaal Leren en Ontwikkelen

In hoeverre zijn de verschillende partijen van de Rijkscampus internationaal gericht?

Welke leer-en ontwikkelactiviteiten halen ze uit het buitenland, of bieden ze aan het buitenland?

Hoe organiseren ze internationale activiteiten, of hoe zouden ze dat kunnen doen in de toekomst?

Andre Vaughan zoekt in zijn onderzoek antwoord op deze belangrijke vragen, door zo veel mogelijk partijen van de Rijkscampus te bevragen naar hun internationale activiteiten.

Hier vindt u het rapport van het onderzoek.