Evaluatie Werkconferentie Werken is Leren

Uit de evaluatie komt een goede waardering voor de werkconferentie naar voren. Het gemiddelde rapportcijfer is 7,6. Nagenoeg alle respondenten geven aan positief te oordelen over het samen werken en samen leren tijdens de conferentie; velen hebben  een of twee eigen vervolgacties bedacht. Waardering was er ook voor het inspiratieplein en spreker Jan van Ginkel.

Naast waardering voor de locatie, de organisatie, het programma en de lunch worden ook wat kritiekpunten genoemd. Sommigen hebben de werkwijze tijdens de sessies als een keurslijf ervaren. Velen vonden het een gemis dat er weinig ruimte was voor de reflecties van veranderkundige Hans Vermaak aan het eind van de dag.

De behoeften aan een vervolg op de conferentie lopen uiteen: nog eens zo’n dag, verdieping en nadere kennismaking met elkaar, scoren het hoogst. 80% van de respondenten geeft aan graag een bijdrage te willen leveren aan een L&O-community Rijk.