Rijksacademie zoekt opdrachten voor opleiding rijkstrainees

De Rijksacademie is op zoek naar opdrachten voor rijkstrainees die voorzien in de behoefte van Financiën of andere departementen en waarmee de trainees flink aan de slag kunnen.

De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering verzorgt sinds 1 september het tweejarig trainee-opleidingsprogramma (TOP) voor startende ambtenaren ofwel de rijkstrainees. Onderdeel van dit programma is het uitvoeren van een eindopdracht.

De opdracht moet een casus zijn binnen of vanuit de rijksdienst, bijvoorbeeld een organisatorisch of beleidsmatig vraagstuk, een casusadoptie of een experiment. De eindopdracht wordt uitgevoerd in projectteams van vijf deelnemers (trainees vanuit eenzelfde departement of een interdepartementaal team).

Digitale marktplaats

Voldoet een opdracht aan de criteria (zie hieronder), dan wordt deze op een digitale marktplaats gezet. Projectteams kunnen zich vanaf dat moment inschrijven voor een van de opdrachten. De inhoudelijke begeleiding van het projectteam ligt bij de opdrachtgever. Die spreekt zelf met het team af wat de beoogde resultaten van het project zijn en hoe deze gepresenteerd moeten worden. Eventuele uitvoeringskosten van de opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever (excl. binnenlandse dienstreizen).

Gedurende de uitvoering van de opdracht volgen de trainees een opleidingstraject dat is gericht op projectmanagement, schriftelijke vaardigheden en presentatievaardigheden. Het traject sluit af met een (beknopt) rapport en een presentatie van de uitkomsten voor een panel van opdrachtgevers, wetenschappers en/of ervaren projectleiders. 

Criteria

 • De opdracht is relevant voor de rijksdienst, heeft toegevoegde waarde (het gaat om zaken die de gemoederen bezighouden) en is realistisch (niet een fictief of hypothetisch probleem).
 • De opdracht is uitdagend:
  - nodigt uit tot creatieve/innovatieve oplossingen;
  - nodigt uit tot inzet van analytisch en probleemoplossend vermogen;
  - nodigt uit tot gebruik van vaardigheden met betrekking tot het zoeken, vinden en verwerken van informatie;
  - is van wetenschappelijk/academisch niveau.
 • De opdracht heeft een projectmatig karakter: één opdrachtgever waaraan verantwoording wordt afgelegd, een duidelijke resultaatomschrijving en een gemarkeerd begin en einde van de opdracht.
 • De opdracht kan afgerond worden in een doorlooptijd van circa 16 weken, met de inzet van circa 40 uur per lid van het projectteam (200 uur).
 • De uitvoeringsperiode van de opdracht valt tussen maart 2016 en augustus 2017.

Opdracht aanmelden?

Opdrachten kunnen worden aangemeld met een aanmeldformulier. Er is geen deadline. Het hele jaar door kunnen er opdrachten worden aangemeld.

Informatie en vragen?

Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, of mail naar, Damiët de Lange ( d.m.j.lange@minfin.nl)projectleider opleidingen.